wzgląd


wzgląd
wzgląd {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. względu, Mc. względzie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'liczenie się z kimś, czymś, oszczędzanie kogoś, uzależnianie stosunku do kogoś od różnych okoliczności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wzgląd na zasługi, na wiek, na zdrowie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}częściej w lm {{/stl_8}}{{stl_7}}'przyczyny, powody, okoliczności skłaniające do takiego, a nie innego działania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Względy finansowe, artystyczne, materialne, dyplomatyczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'punkt widzenia, strona czegoś; aspekt': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rozpatrywać coś pod względem językowym.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}bez względu na; mieć {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś, kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na uwadze [na względzie]; pod względem {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wzgląd — m IV, D. względu, Ms. względzie; lm M. względy 1. «branie czegoś lub kogoś pod uwagę, zwracanie uwagi na kogoś albo na coś, liczenie się z kimś, z czymś» Wzgląd na zdrowie. Wzgląd na pokrewieństwo, na czyjś wiek. ∆ Bez względu na coś «nie biorąc… …   Słownik języka polskiego

  • wzgląd — Mieć wzgląd na coś, na kogoś «liczyć się z czymś, z kimś, brać kogoś pod uwagę, pamiętać o czymś»: Przepraszam, święty ojcze, ale prezbiter nie jest jeszcze taki stary i trzeba mieć wzgląd na jego wiek. J. Krakowski, Klucze. Marta nie mogła… …   Słownik frazeologiczny

  • згляд — згляд: погляд [39] погляд, догляд, контроль [27] погляд; контроль, догляд [48] міркування; без згляду: невважаючи на; згляди: уважність, прихильність; у тім згляді, зглядом щодо [IV] огляд; прихильність; під певним зглядом: з певного погляду [V]… …   Толковый украинский словарь

  • racja — ż I, DCMs. racjacji; lm D. racjacji (racjacyj) 1. «słuszność poglądu, zdania, stanowiska, postępowania» Mieć rację. Przyznać komuś rację. ◊ pot. Święta racja «bezwzględna, całkowita słuszność» ◊ Racja! To racja! Co racja, to racja «słusznie,… …   Słownik języka polskiego

  • respektować — ndk IV, respektowaćtuję, respektowaćtujesz, respektowaćtuj, respektowaćował, respektowaćowany 1. książk. «brać pod uwagę, liczyć się z czymś, przestrzegać czegoś, mieć wzgląd na coś» Respektować prawo, przepisy, czyjeś zarządzenie. 2. przestarz.… …   Słownik języka polskiego

  • uszanować — dk IV, uszanowaćnuję, uszanowaćnujesz, uszanowaćnuj, uszanowaćował, uszanowaćowany 1. «okazać komuś należny szacunek, wzgląd; nie uchybić komuś» Uszanować drugiego, innego człowieka. Uszanować czyjeś prawa, uczucia, życzenia. Uszanować czyjąś… …   Słownik języka polskiego

  • uwaga — ż III, CMs. uwadze 1. blm «koncentracja świadomości na jakimś przedmiocie, fakcie lub przeżyciu psychicznym» Baczna, napięta, natężona, rozproszona, skupiona uwaga. Podzielność uwagi. Skupić uwagę. Skierować na coś czyjąś uwagę. Wytężać,… …   Słownik języka polskiego

  • znajomość — ż V, DCMs. znajomośćści 1. lm MD. znajomośćści «fakt, że się kogoś zna, że się pozostaje z kimś w stosunkach towarzyskich» Dawna, wypróbowana znajomość. Przelotna znajomość. Nawiązać, odnowić, zawrzeć z kimś znajomość. Zerwać z kimś znajomość.… …   Słownik języka polskiego

  • pavyzdys — pavyzdỹs sm. (3b) K, Grv, pãvyzdis (1) K, Jn 1. sektinas dalykas; dalykas, pagal kurį elgiamasi, veikiama: Įkvepiantis pavyzdys sp. Geras pavyzdys yra geriausias auklėtojas rš. Pavyzdis visiemus CI733. Nuog kurios jisai ėmė pãvyzdį ir valdžią… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • przeważać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przeważaćam, przeważaća, przeważaćają, przeważaćany {{/stl 8}}– przeważyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, przeważaćżę, przeważaćży, przeważaćżony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień